Broodkruimel

Privacy

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door Verstandig Bouwen en Renoveren® bvba door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door Verstandig Bouwen en Renoveren of haar commerciële partners, gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

Het opslaan van data bij registratie, aankopen, diensten en acties

Verstandig Bouwen en Renoveren® bvba verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Verstandig Bouwen en Renoveren® bvba voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Verstandig Bouwen en Renoveren® bvba bewaart ook informatie in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde, unieke diensten, zoals de wekelijkse nieuwsbrief, aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

De eigenaar en beheerder van de data

De 'Eigenaar en Beheerder van de data', dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de aanvragers van het boek en de bezoekers van de website 'www.verstandigbouwen.be', toebehoort is:

Verstandig Bouwen en Renoveren bvba
Wijerstraat 4
3520 Zonhoven
Tel.: +32 (0)11 600 999
Fax: +32 (0)11 600 990

Het gebruik van de data

Vanaf uw eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld:

  1. Geregistreerd serienummer van uw computer (cookie).
  2. Archivering van uw verschillende bezoeken aan de site evenals van de pagina's die u het meest bezocht.

Indien u reeds een formulier ingevuld hebt:

  1. Naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, E-mail adres, andere informatie betreffende de inhoud van de in te vullen formulieren op deze site.

De verzamelde informatie kan, door Verstandig Bouwen en Renoveren® bvba of haar commerciële partners, gebruikt worden voor marketingacties.

Het opslaan van data in log-files

Deze opgeslagen data in log-files wordt gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse. Dit helpt ons met het beter afstemmen van ons informatie- en dienstenaanbod op de noden van de gebruikers.