Broodkruimel

Wij nemen je privacy ter harte!

Verstandig Bouwen maakt deel uit van De Persgroep Publishing nv.

De Persgroep vindt je privacy uiterst belangrijk en neemt je verwachtingen als lezer, surfer en klant ter harte.

Dat betekent dat we handelen conform de privacywetgeving. Zo doen we bijvoorbeeld ons uiterste best om je in deze Privacyverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken en wat je rechten in dit verband zijn. De gebruiker en zijn vertrouwen staan bij ons centraal. Daarom streven wij er binnen De Persgroep naar conform de privacywetgeving tegemoet te komen aan je rechten inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens en je hierbij in de driver’s seat te plaatsen. We raden je aan de Privacyverklaring en het Cookiebeleid grondig door te nemen. Wij hopen alvast dat je veel plezier beleeft aan onze diensten!

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door De Persgroep en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt.
Details over De Persgroep en haar groepsondernemingen vind je in punt 2 van deze Privacyverklaring.

1. Wat hebben wij je te bieden?

De Persgroep biedt diensten van informatie, events, entertainment en liefdadigheid aan op verschillende platformen (bijvoorbeeld websites, apps), waarbij we op een zo’n gepersonaliseerd mogelijke manier onze content aan jou beschikbaar stellen om je te informeren, je te laten ontspannen of om meer betrokkenheid bij jou te creëren (hierna “Diensten”). De Diensten omvatten (gepersonaliseerde) content en reclame. Op die manier willen wij je beter leren kennen en de door jou gekozen Diensten afstemmen op je persoonlijke voorkeuren.

Als we verwijzen naar onze “content”, bedoelen we alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, modeldocumenten, tools en andere inhoud die we je aanbieden, al dan niet interactief. Onze content kan ook content bevatten die onder eigendom en controle is van derde partijen, maar die wij aan jou beschikbaar mogen stellen.

Deze Diensten vind je terug in onderstaande merken:

2. De Groep

De Belgische ondernemingsgroep binnen De Persgroep NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0440.653.281 (de “Groep”) bestaat uit verschillende ondernemingen:

 • DE PERSGROEP PUBLISHING NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0403.506.340, Tel. +32 2 454 22 11, E-mail: privacy@persgroep.be
 • MYENERGYCHOICE BVBA, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0885.082.834, Tel. +32 2 454 22 11, E-mail: privacy@persgroep.be
 • MORFEUS NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0679.994.942 (Joint-Venture met Medialaan NV verantwoordelijk voor de mediaregie en meer bepaald voor het verbinden van content en reclame op alle kanalen van de Persgroep), Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0432.306.234, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • UNLEASHED NV, met maatschappelijke zetel te Kempische steenweg 309 / 1, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer: 0886.946.917, Tel.: +32 11 717 434, E-mail: privacy@mobilevikings.com of privacy@jimmobile.be
 • STIEVIE NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0536.453.550, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • JOE FM NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0469.992.615, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • TVBASTARDS NV, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Familielaan 7, ondernemingsnummer 0445.055.103, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • BITES EUROPE NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, ondernemingsnummer 0466.252.967, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de entiteit (de “verwerkingsverantwoordelijke”) waarvan je de Diensten gebruikt of waarmee je in contact komt (hierna “De Persgroep” of “Verstandig Bouwen”).

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt De Persgroep jouw persoonsgegevens wanneer je je registreert voor de Diensten (bv. voor het ontvangen van het boek ‘Verstandig Bouwen en Renoveren’), wanneer je van de Diensten gebruik maakt (bv. door het gebruiken van tools zoals de schenkingstool) en bij elk contact tussen jou en De Persgroep.

3. Account

Om ten volle van de sites en apps van sommige van onze titels te kunnen genieten maak je best een account aan.

Met een account van De Persgroep kan je eenvoudig op onze Diensten inloggen. Hierdoor kan je ook je voorkeuren en instellingen beheren via My Account (bv. om je nieuwsbrieven te beheren), en hoef je niet meerdere logins en wachtwoorden te onthouden. Met een account van De Persgroep kan je ook ondermeer reageren op artikels, meedoen aan wedstrijden of andere acties.

Door middel van dit account heeft De Persgroep de mogelijkheid om het gebruik van verschillende Diensten op verschillende toestellen aan één gebruiker toe te wijzen. Hierdoor kunnen we onze Diensten beter afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.

Je kan ook inloggen aan de hand van jouw account van een sociaal netwerkwebsite. Op die manier kunnen we hieruit informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt, zoals toegelicht in punt 6 onder “Delen op of met sociale media en sociale plug-ins”.

Verstandig Bouwen voorziet niet de mogelijkheid om een specifieke account aan te maken.

4. Welke persoonsgegevens?

1) Gegevens die je aan ons meedeelt

Om van bepaalde Diensten te kunnen gebruik maken, dien je je te registreren (bv. om het boek ‘Verstandig Bouwen en Renoveren’ te ontvangen). Hierbij zal je gevraagd worden om volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, postcode en aanspreking (hierna “Basisgegevens”). De Basisgegevens die vereist zijn, kunnen verschillen in functie van de Dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Waar Basisgegevens verplicht zijn, kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft.

Ook indien je je opgeeft voor een speciale actie, promotie of wedstrijd, zal je gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. Daarnaast zullen wij gegevens verzamelen als je met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als je een e-mail stuurt met vragen over onze Diensten of als je ons op een andere manier informatie geeft bij het gebruik maken van onze Diensten.

2) Gegevens die we verzamelen op basis van je gebruik van de Dienst

We verzamelen gegevens over hoe je onze Diensten gebruikt evenals gegevens over jouw computer of andere toestellen die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten. Op deze manier kunnen we onze Diensten toespitsen op je noden en interesses. Op basis van deze interesses kan De Persgroep de content, advertenties en de beleving aanpassen voor verschillende groepen gebruikers. Zo kan je als gebruiker bijvoorbeeld opgenomen worden in een bepaalde groep, zoals ’vrouwen in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar, met interesse in badkamerverbouwing’. Deze groep krijgt andere content-aanbevelingen en advertenties te zien dan bijvoorbeeld de categorie ’mannen, leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, interesse in keukens’.

Bij gebruik van de apps van De Persgroep op een mobiel toestel, kan de unieke identificatiecode van dat toestel worden vastgelegd. De Persgroep kan ook het gebruikte type toestel of de versie van het gebruikte besturingssysteem vastleggen. De Persgroep kan vastleggen hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload (informatie over de locatie).

De Persgroep kan ook meer algemene informatie verzamelen zoals IP-range, type OS, type browser, taal, referrer, enz. Dit helpt ons om inzicht te krijgen in het gebruik van onze Diensten.

De Persgroep maakt daarnaast gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Diensten. Voor meer informatie over welke cookies wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe je deze kan beheren, lees het Cookiebeleid.

5. Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

1) Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:

Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als je hier niet mee akkoord gaat, dan kunnen wij je de Diensten helaas niet leveren:

 • Verstandig Bouwen verwerkt jouw Persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de dienst(en), tool(s). In dit geval verwerkt Verstandig Bouwen jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
  • Indien je de Producten van Verstandig Bouwen gratis (m.u.v. de eventuele kosten van verzending) wenst te ontvangen, houdt de Verwerking in dat Verstandig Bouwen jouw Persoonsgegevens gebruikt voor de eventuele levering van de Producten en opneemt in het Gegevensbestand met betrekking tot dat Product gedurende de bewaartermijn zoals voorzien in artikel 10.
  • Indien je de gratis brochures wenst te ontvangen, worden jouw Persoonsgegevens enkel meegedeeld aan de Partner van wie deze brochure afkomstig is.
  • Indien je het boek “Verstandig Bouwen en Renoveren” wenst aan te kopen, maar zonder dat jouw Persoonsgegevens in het Gegevensbestand worden opgenomen, worden jouw Persoonsgegevens enkel Verwerkt met het oog op de levering en de facturatie van het boek.
 • Opzet en onderhoud (met inbegrip van voorkomen en verhelpen van problemen) van de Diensten (bv. het verstrekken van aangevraagde folders). Personalisatie, contact en interactie met jou binnen de door jou gekozen Dienst op basis van de persoonsgegevens en het gebruik dat je maakt van de Diensten, waaronder locatiegegevens voor zover dit kadert binnen de Dienst. De Persgroep streeft ernaar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Zo houdt De Persgroep een profiel bij op basis van het gebruik dat je maakt van de Diensten, inclusief de content die je opvraagt, om een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan De Persgroep de content, advertenties en de beleving aanpassen voor verschillende groepen gebruikers. Zo kan je als gebruiker bijvoorbeeld opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’vrouw, leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar, interesse in vloeren. Deze groep krijgt andere content-aanbevelingen en advertenties te zien dan bijvoorbeeld de categorie ’man, leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, interesse in verbouwen.
 • Indien je voor een van onze Diensten kiest, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met de ondernemingen van de Groep, voor alle doeleinden zoals hier omschreven. In dit geval bedoelen wij met “Diensten” tevens alle diensten en producten van deze ondernemingen. In dit geval verlangen we van deze ondernemingen dat ze deze verklaring volgen. Zo worden jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruikt om je binnen de ondernemingen van de Groep beter te leren kennen en de door jouw gekozen Diensten te personaliseren.
 • Om eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met De Persgroep of de Diensten te beantwoorden;
 • Voor andere doeleinden voor zover het noodzakelijk is om de Dienst te kunnen verlenen.

2) Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens door De Persgroep kadert in ons gerechtvaardigd belang om die Diensten te verbeteren. In dit verband verwerken wij jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer;
 • Om je over de Diensten van de Groep heen beter te leren kennen;
 • Om een beter inzicht te krijgen in de Diensten die we aanbieden (bv. aan de hand van analytische tools die op individueel niveau technische kenmerken van de door jou bekeken content of reclame, technische issues of aanvragen registreren, of die de kijkervaring voor content en reclame registreren), deze te verbeteren en algemene trends te identificeren;
 • Om Diensten van andere ondernemingen binnen de Groep te verbeteren en algemene trends te identificeren;
 • Na de Persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken teneinde inhoudelijke kennis op te bouwen;
 • Om Diensten die je gekozen hebt te personaliseren op basis van door jou niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan jouw gebruik van de Dienst;
 • Om je op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en Diensten van De Persgroep, of bijvoorbeeld om je te laten weten wanneer je actie moet ondernemen om jouw account actief te houden;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren;
 • Om de rechten en eigendommen van De Persgroep te beschermen, waaronder de handhaving van onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid alsook van onze gebruiksvoorwaarden.

3) Enkel mits jouw uitdrukkelijke toestemming;


Door akkoord te gaan met de privacyverklaring geef je tevens de toestemming aan Verstandig Bouwen om de persoonsgegevens die je meegedeeld hebt voor het gebruik van een product, dienst of tool te verwerken voor volgende doeleinden:

 • de periodieke opvolging van jouw project waarbij Verstandig Bouwen je actuele informatie zal verstrekken omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden gebaseerd op de door jou aangegeven voorkeuren;
 • Onderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de producten en/of onze diensten te voeren;
 • Doorgifte en eigen commercieel gebruik van jouw gegevens door derde entiteiten (ondernemingen) buiten de Groep;
 • Om op de hoogte gehouden te worden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en Diensten van De Persgroep of producten en diensten van andere ondernemingen binnen de Groep of van derden.

6. Aan wie geven wij deze persoonsgegevens eventueel door?

1) Aan De Persgroep verbonden en/of geassocieerde ondernemingen

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met de ondernemingen binnen de Groep waaronder deze beschreven onder punt 2, en dit voor alle doeleinden van De Persgroep zoals tevens omschreven in punt 5, in welk geval verwijzingen naar “Diensten” tevens alle diensten en producten van ondernemingen binnen de Groep omvatten. In dit geval verlangen we van deze ondernemingen dat ze deze verklaring volgen. Zo worden jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruikt om je binnen de ondernemingen van de Groep beter te leren kennen en de door jou gekozen Diensten te personaliseren.

2) Aan Leveranciers

We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners ("Leveranciers") om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van Diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren, klantenservice te leveren, gegevens te analyseren en verbeteren (ook gegevens over interacties van de gebruiker met onze Diensten), gebruikers-enquêtes te verwerken en te beheren, en onze activiteiten te controleren in het kader van een audit. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of andere informatie. Indien je hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met onze Data Protection Officer.

3) Zakelijke overdrachten

We behouden ons het recht voor om in verband met een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen, gegevens over te dragen, waaronder ook persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze Privacyverklaring en Cookiebeleid.

4) Anderen met toegang tot uw account

Als je jouw account deelt met anderen of hun op een andere manier toegang verleent tot jouw account, zullen zij je gegevens kunnen zien, waaronder in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens, zoals jouw beoordelingen, reviews en accountgegevens.

5) Adverteerders

Verder kunnen we bepaalde gegevens delen met onze partners, zoals adverteerders. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld aan hen meedelen om hen informatie te versturen over het gebruik van de Diensten.

Indien de Verwerking van jouw Persoonsgegevens gebeurt op grond van de uitvoering van de overeenkomst zoals voorzien in deze Privacyverklaring, worden jouw persoonsgegevens opgenomen in de bestanden van Verstandig Bouwen die gedeeld worden met de partners (de commerciële partners van Verstandig Bouwen die vermeld worden in de editie van het door jou bestelde/opgevraagde Product en de verdelers van deze commerciële partners) van Verstandig Bouwen.

De Persoonsgegevens die meegedeeld worden aan onze partners, zijn beperkt tot jouw persoonlijke identificatiegegevens.

Door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring geef je tevens je toestemming om actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden van onze partners en marketing berichten van onze partners te ontvangen.

Aangezien je via deze Privacyverklaring over alle informatie beschikt, zijn onze Partners niet verplicht om je nogmaals deze informatie te verstrekken.

6) Delen op of met sociale media en sociale plug-ins

Functies voor sociale netwerksites: met onze functies voor sociale netwerksites kan u je informatie delen, zoals bijvoorbeeld welke artikels je leest.

Als aanvulling op onze sociale functies kan De Persgroep op bepaalde locaties sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+, zodat je op deze platforms informatie kan delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en hun privacyverklaring.

Door je voor onze Diensten aan te melden via sociale netwerksites, deel je bepaalde informatie met deze derden.
Verder zal De Persgroep jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

7. Gegevensverzameling door derden via onze websites of apps

Bepaalde Diensten (bv. de Schenkingstool) worden aangeboden in samenwerking met derde partijen. Dit wordt steeds duidelijk aangegeven bij de desbetreffende tool. De persoonsgegevens die je via deze tools ingeeft, worden in sommige gevallen rechtstreeks verzameld door de derde partij die verwerkingsverantwoordelijke is voor deze gegevensverzameling. De Persgroep is dan niet verantwoordelijk voor deze gegevensverzameling en eventuele vragen of klachten dienen rechtstreeks te worden gericht aan de derde partij wiens contactgegevens bij de desbetreffende tool worden vermeld.

8. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De Persgroep geeft bepaalde gegevens door aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen verbindt De Persgroep zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens (naar landen waarvoor een adequaatheidsbeslissing bestaat of naar entiteiten die de standaardclausules van de Europese Commissie hebben getekend of die waar relevant tot het Privacy Shield programma in de V.S zijn toegetreden). Indien je hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met onze Data Protection Officer.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten belang aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die je met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht. 

Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat je gebruikt om je accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, dien je uit te loggen voordat je de Dienst verlaat om de toegang tot jouw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

10. Bewaartermijn

We houden jouw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze Privacyverklaring met inachtname van de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen. Deze periode eindigt drie jaar na de laatste dag van de maand waarin je voorziet je project te beëindigen, behoudens bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere duur. In het kader van de opvraging van de gratis brochures en indien er geen einddatum van het project werd ingegeven, bewaart Verstandig Bouwen jouw Persoonsgegevens gedurende een periode van 5 jaar na de opvraging van de desbetreffende Producten.

11. Wat zijn jouw rechten?

We vinden het belangrijk dat je van onze Diensten kan gebruik maken waar en wanneer je maar wil, maar vinden het net zo belangrijk te werken aan een Dienst op jouw maat.
Je hebt volgende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

De Persgroep informeert je graag over jouw rechten in het kader van ons gebruik van jouw persoonsgegevens.

 • Recht van toegang:

Je hebt het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over jou verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier toegang toe te krijgen.
Als je gebruik wil maken van dit recht, kan je dit doen op deze website.

 • Recht van verbetering:

Je hebt het recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als je van mening bent dat informatie die wij over jou bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Bepaalde gegevens zal je zelf op je profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vind je onze contactgegevens bovenaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
Als je gebruik wil maken van dit recht, kan je dit doen op deze website.

 • Recht van wissing:

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen wissing van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van jouw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en je je toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze gegevens moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de gegevens ten onrechte zijn verwerkt.
Als je gebruik wil maken van dit recht, kan je dit doen op deze website.

 • Recht van beperking:

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:

 • wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
 • wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de gegevens niet wil laten wissen;
 • Als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.

Jouw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door De Persgroep enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na jouw toestemming, indien noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).

 • Recht van bezwaar:

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen, op grond van jouw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

 • wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang;
 • in geval van profilering op basis van niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan uw gebruik van de Dienst, of
 • in geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde).

Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als je ons je telefoonnummer meedeelt:

 • kan je van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
 • kan je telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wens je dit niet, laat het ons dan even weten via info@verstandigbouwen.be.

Als je van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst:  www.bel-me-niet-meer.be

Als je ons je e-mailadres meedeelt:

 • kan je van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • kunnen wij je e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die je zouden kunnen interesseren.

Wens je dit niet, laat het ons dan even weten via info@verstandigbouwen.be.

Als je ons je postadres meedeelt:

 • kan je in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen:
 • kan je mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die je zouden kunnen interesseren.

Wens je dit niet, laat het ons dan even weten via info@verstandigbouwen.be.

In dit laatste geval dien je ons jouw exacte naam en jouw adres (correct gespeld) mee te delen.
Als je van geen enkel bedrijf nog brieven wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinsonlijst (www.robinsonlist.be).

 • Recht op overdraagbaarheid:

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens, die je zelf aan De Persgroep hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 • Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, het recht om jouw toestemming ten allen tijde in te trekken
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

12. Minderjarigen

De verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen die de minimumleeftijd voor geldige toestemming in dit verband (zoals bepaald door nationaal recht) nog niet bereikt hebben, is onderworpen aan de tussenkomst van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de gebruiker die deze leeftijd nog niet heeft bereikt, dienen in het belang van deze gebruiker deze Privacyverklaring te lezen en de Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep te aanvaarden, en zullen namens deze gebruiker zijn of haar rechten als betrokkene uitoefenen. De Persgroep zal om dit te realiseren via e-mail de toestemming van een ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger vragen. In de e-mail zullen wij uitleggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij van plan zijn die te gebruiken en hoe de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger toestemming kan geven. Als wij niet binnen een redelijke periode de toestemming ontvangen van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger, zullen wij de contactgegevens van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger en andere persoonlijke informatie over de minderjarige die verzameld werd om de ouder of voogd te kunnen contacteren, verwijderen.            

De Persgroep raadt ouders en wettelijke vertegenwoordigers aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van de Diensten en om deze minderjarigen bewust te maken van de verwerking van hun persoonsgegevens op grond van deze Privacyverklaring en Cookiebeleid.

13. Wijziging van de Privacyverklaring en het Cookiebeleid

We zullen zo nu en dan deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid aanpassen bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze Diensten. Wanneer wij veranderingen aan de Privacyverklaring en Cookiebeleid openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document en geven wij u ook mee wat er allemaal gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring en het Cookiebeleid of in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

14. Divers

Op deze Privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot de Privacyverklaring en Cookiebeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

Als je een vraag hebt over de Diensten of over deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid, kan je op volgende wijze contact opnemen met De Persgroep:

 • Per post: De Persgroep Publishing nv, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem.
 • Onze Data Protection Officer kan gecontacteerd worden via het DPO Office van DPP op e-mailadres privacy@persgroep.be, of per post t.a.v. het DPO Office, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem.