Broodkruimel

Gebruiksvoorwaarden

Aansprakelijkheid

Verstandig Bouwen en Renoveren® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het boek, de website www.verstandigbouwen.be of verwante informatiediensten. Eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het boek kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Externe linken

Deze site bevatten linken naar andere websites. Verstandig Bouwen en Renoveren® is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat het Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Verstandig Bouwen en Renoveren® geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Verstandig Bouwen en Renoveren® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze sites.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot het boek Verstandig Bouwen en Renoveren®, de site of verwante informatiediensten valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd.

Wijziging en kennisgeving

Verstandig Bouwen en Renoveren® behoudt zich het recht voor bovenstaande regelgevingen te alle tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.